Tento projekt je podpořen Evropskou unií formou Inovativního finančního nástroje  a Státním fondem životního prostředí České republiky.

V měsíci listopadu jsme zdárně dokončili a vyhodnotili plánované investiční akce na zimním stadionu. Technologie chlazení ze 70. let byla nahrazena moderní technologií, která zároveň razantním snížením množství čpavku, z 6 000 kg na 1 600 kg, snížila environmentální rizika vznikající při provozu a také energetickou náročnost. Jako součást rekonstrukce chladicího systému byla provedena nová ledová plocha. Chlazení plochy nyní zabezpečuje 25 km chladicího potrubí rozděleného do 6 sekcí a uloženého v nové monolitické chladicí desce. Byly instalovány nové mantinely typu CANADA a provedeny úpravy prostoru hráčských a trestných lavic. Na základě dodatečného požadavku na možnost pořádání turnajů v para hokeji byly dodány a instalovány v místě střídaček a trestných lavic nízkoprahové průhledné mantinely. Mantinely jsou doplněny bezesloupkovou nástavbou ochranných skel výšky 1 800 mm, za brankami jsou zvýšeny na 2 400 mm. Dle našeho požadavku bylo nad rámec původního zadání dodáno i zastřešení časomíry. Projekt si vyžádal také stavební úpravy technologického kanálu, sněžné jámy, prostoru technologického zázemí a místnosti výjezdu rolby.

Celková cena díla je po započtení vzniklých více a méně prací o 0,7 % vyšší než cena vzešlá ze smlouvy o dílo. Celkové výdaje na stavbu jsou 33.681.378,50 Kč. Financování projektu je kryto půjčkou z prostředků Evropské unie ve výši 20.109.228,00 Kč a dotací ve výši 6.703.076,00 Kč.

Provádění prací bylo koordinováno s realizací „Opravy střešní konstrukce nad zimním stadionem“. Oprava střechy byla celá hrazena z rozpočtu města a náklady na její realizaci činí 18.213.000,00 Kč.

V letošním roce odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje celkem dokončil 9 investičních akcí, celkově v objemu 146.000.000,00 Kč. (zimní stadion – technologie chlazení a oprava střechy, přírodní koupaliště, ZŠ Sjednocení – výměna oken a rekonstrukce střech, ZŠ Butovická – multifunkční hřiště a nové parkoviště, přechod pro chodce na ulici Budovatelské, všechny základní školy – nové učebny s interaktivními prvky včetně bezbariérových úprav a přístupů).


Autor: město Studénka

AKTUALITY

20.5.2020

Výroční členská schůze HC Studénka se uskuteční ve čtvrtek 4. 6. 2020 od 18:00 hodin v klubovně na zimním stadionu.
Informace zde


18. 5. 2020
LETNÍ PŘÍPRAVA 2020  

Informace pro PŘÍPRAVKU zde
Informace pro MŽ+SŽ zde


 8. 5. 2020  
UVOLNĚNÍ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ V OBLASTI SPORTU K 11. 5. 2020

Česká unie sportu zveřejnila výklad usnesení vlády České republiky č. 490 a 493, platných od 11. května 2020 rovněž pro oblast tělovýchovy a sportu. Shrnuje základní pravidla pro organizovanou sportovní činnost, provozovanou na amatérské i profesionální úrovni. Bližší i
nformace zde


#HokejDoma:
Trénuj jako hráči NHL


CORE:
 
https://youtu.be/99prmO3D1aw

Driblink: 

https://youtu.be/8SO2EJjvb78

Síla dolních končetin:
 https://youtu.be/LYL9JdnOrEI

Obratnost s tenisáky
https://youtu.be/9oMCHzWI-a4


          

 

Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2014 hc-studenka.cz