VALNÁ HROMADA: Hokejový klub si zvolil nové vedení klubu
Zveřejněno: 10.09.2022, Autor: Redakce

Na základě platných stanov klubu HC Studénka z.s. svolal předseda hokejového klubu na 6. září 2022 od 18.00 hodin volební valnou hromadu. 

Valná hromada si schválila program:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Přednesení zprávy o činnosti spolku za rok 2021
4. Přednesení zprávy o hospodaření spolku za rok 2021
5. Návrh rozpočtu na rok 2022
6. Volba nových členů výkonného výboru, kontrolní komise a předsedy výkonného výboru klubu
7. Diskuse
8. Schválení usnesení VH
9. Závěr

Při přednesení zprávy o hospodaření spolku jednatel klubu Radek Pobořil kladně zhodnotil dosavadní činnost klubu a seznámil přítomné s nutnými náklady na provoz klubu. Na pokrytí nákladů klubu se výrazně podílí Město Studénka, Ministerstvo školství a tělovýchovy, Národní sportovní agentura, Moravskoslezský kraj, rodiče hráčů/hráček, samotní hráči/hráčky a sponzoři klubu. Bez finanční podpory výše jmenovaných by nemohl klub nadále fungovat. Pro další rozvoj klubu, doporučil R. Pobořil následující kroky: 

• Dodržovat vyrovnaný rozpočet klubu
• Pokračovat ve stabilizaci trenérského týmu
• Pokračovat ve vizualizaci klubu vůči veřejnosti
• Zlepšení materiálního zabezpečení klubu
• Ve sponzoringu se pokusit o větší zapojení studéneckých firem
• Pokusit se o větší dotační úspěšnost
• Pokračovat v hráčské naplněnosti žákovských týmů

Organizace ve sledovaném období dosáhla plusového výsledku hospodaření. Veškeré náklady a výnosy odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.   

Hospodaření spolku HC Studénka skončilo v roce 2021 v kladných číslech, uvedené výsledky jsou účetně sestaveny ke dni 31. 12. 2021. Náklady na celkový provoz hokejového klubu činily 2. 294 745 Kč  a výnosy činily 2. 938 775 Kč, součástí těchto položek ale není úhrada ledové plochy a ostatní provozní náklady do konce sezóny 2021 - 22, která končí v měsíci dubnu 2022 a tyto jsou odhadovány v celkové výši kolem 650.000,- Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že spolek HC Studénka je schopen i nadále pokračovat ve své činnosti a plnit své závazky se stávající podporou města formou VFP na ledovou plochu a činnost.
Po jeho vystoupení si valná hromada klubu zvolila na tříleté funkční období nové vedení klubu. 

Valná hromada zvolila nové členy Výkonného výboru a kontrolní komise následovně:

Předsedou hokejového klubu Studénka z.s. byl valnou hromadou zvolen Radek Pobořil. Výkonný výbor bude mít v příštím funkčním období tyto členy: Radek Pobořil (zároveň sekretář klubu), Miroslav Pokorný st. (sportovní manažer) a Jakub Jedlička (člen Výkonného výboru). 
Radek Pobořil působí v klubu dlouhá léta, v pozici sekretáře již od sezony 2007-2008, nyní bude vykonávat zároveň i funkci statutárního orgánu. Miroslav Pokorný st. dlouhodobě působil jako trenér A mužstva, od nové sezóny 2022-2023 přechází do funkce sportovního manažera klubu. Třetím členem výkonného výboru je dlouholetý hráč A mužstva Jakub Jedlička.

Kontrolní komise bude pracovat v tomto složení:

Ing. Adam Subik (předseda kontrolní komise), Tomáš Krč a Pavel Gašpárek (členové kontrolní komise).

Schválením usnesení VH spolku Studénka z.s. byla valná hromada ve 20.15 hod. ukončena.

článek aktualizován: 11. 11. 2022