Podmínky pro vstup na zimní stadion od 22. 11. 2021
Zveřejněno: 02.11.2021, Autor: Kateřina Wroblová

Od 22. listopadu 2021, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, dochází ke změnám podmínek pro návštěvu sportovních akcí a utkání

Podmínky pro vstup diváků na utkání nebo veřejné bruslení. Týká se i komerčního pronájmu ledové plochy (mimo přípravu sportovců).

Návštěvník je povinen při vstupu prokázat bezinfekčnost a to jedním ze způsobů uvedených v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR:

 

 • Osoba s dokončeným očkováním osoba s certifikátem o provedeném očkování prokáže, že má minimálně 14 dnů dokončené očkování proti onemocnění covid-19, 
   
 • osoba s nedokončeným očkováním pokud osobě byla aplikována pouze jedna dávka vakcíny proti Covid-19 v případě dvoudávkového schématu, či pokud u osoby bylo dokončeno očkování, avšak od dokončení očkování neuplynula v den vstupu doba 14 dní, prokáže tato osoba nedokončené očkování, a současně prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem,
   
 • osoba, jež prodělala onemocnění Covid-19. Osoba prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a zároveň neuplynulo více než 180 dní,
   
 • osoba ve věku 12–18 let a osoby s lékařským potvrzením o nemožnosti podrobit se očkování. Osoba se prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem, přičemž děti do dovršení 12 let věku svou bezinfekčnost prokazovat nemusí,
   
 • po vstupu na Zimní stadion je povinné zakrývat si dýchací cesty respirátorem, např. FFP2, KN 95.

 

Podmínky pro vstup sportovců (trénink, zápas)

 Sportovec je povinen při vstupu prokázat bezinfekčnost a to jedním ze způsobů uvedených v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR:

 

 • Osoba s dokončeným očkováním osoba s certifikátem o provedeném očkování prokáže, že má minimálně 14 dnů dokončené očkování proti onemocnění covid-19, 
   
 • osoba s nedokončeným očkováním pokud osobě byla aplikována pouze jedna dávka vakcíny proti Covid-19 v případě dvoudávkového schématu, či pokud u osoby bylo dokončeno
  očkování, avšak od dokončení očkování neuplynula v den vstupu doba 14 dní, prokáže tato osoba nedokončené očkování, a současně prokáže, že absolvovala nejdéle 7 dní před vstupem PCR test s negativním výsledkem,

   
 • osoba, jež prodělala onemocnění Covid-19. Osoba prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a zároveň neuplynulo více než 180 dní 
   
 • osoba starší 12ti let. Osoba se prokáže, že absolvovala nejdéle 7 dní před vstupem PCR test s negativním výsledkem, přičemž děti do dovršení 12 let věku svou bezinfekčnost prokazovat nemusí
   
 • osoby s lékařským potvrzením o nemožnosti podrobit se očkování
   
 • po vstupu na Zimní stadion je povinné zakrývat si dýchací cesty respirátorem, např. FFP2, KN 95. (Netýká se ledové plochy).