Aktuální informace o vstupu na zimní stadion
Zveřejněno: 10.08.2021, Autor: Kateřina Wroblová

S ohledem na blížící se přípravná utkání připomínáme pravidla vstupu na stadion. Dle aktuálně platných podmínek ministerstva zdravotnictví je vstup do vnitřních prostor sportoviště povolen na základě splnění a doložení jedné z níže uvedených podmínek (mimo dětí do věku 6 let):

 • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
   
 • absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách,
   
 • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
   
 • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

  Pro vstup rodinných příslušníků hráčů mládeže na trénink je nutné prokázat splnění jedné z výše uvedených podmínek trenérovi příslušné kategorie. Při vstupu na přípravné zápasy  pořadatelské službě. 

  Organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna organizátorovi akce splnění podmínek aktuálního Mimořádného opatření MZ prokázat.

  V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na akci. Osoba účastnící se akce musí mít ústa a nos zakrytá po celou dobu akce a dodržovat rozestupy.


  

Způsob prokázání bezinfekčnosti

Platnost

Doklad o bezinfekčnosti

Děti do 6 let věku

bez omezení

nepředkládá se

Očkování

Od 14. dne po aplikaci 2. dávky

certifikát z portálu ocko.uzis.cz
očkovací karta

Antigenní test provedený na místě

na 1 použití, na 1 akci

vlastní přinesený test

Antigenní test z odběrného místa

72 hodin od negativního výsledku

certifikát z odběrného místa
certifikát z portálu ocko.uzis.cz

PCR test z odběrného místa

7 dnů od negativního výsledku

certifikát z odběrného místa
certifikát z portálu ocko.uzis.cz

Prodělané onemocnění Covid-19

180 dnů od 1. pozitivního testu

certifikát vydaný lékařským zařízením
certifikát z portálu ocko.uzis.cz