Návrh struktury žákovských soutěží
Zveřejněno: 11.03.2021, Autor: Kateřina Wroblová

Součástí připravovaných změn v mládežnickém hokeji je i návrh struktury žákovských soutěží, vycházející ze zkušeností uplynulých sezón. Jedním z jeho základních cílů je stabilizace struktury soutěží pro delší časové období.

Návrh, zpracovaný expertní skupinou a odbornými komisemi ČH, byl rozeslán k vyjádření 152 klubům, které se výchově mládeže věnují. V písemném hlasování se pro něj vyslovilo 105 klubů, tedy téměř 70 %. Pro realizací návrhu od sezóny 2021/22 přitom hlasovalo 72 z nich, pro realizaci od sezóny 2022/23 33. Proti navrhovanému modelu se vyslovilo 45 klubů, zbývající dva kluby se nevyjádřily.

Podle návrhu podpořeného více než dvoutřetinovou většinou klubů by kategorie mladších žáků zahrnovala 5. a 6. třídu, kategorie starších žáků 7. a 8. třídu a kategorie 9. tříd by hrála samostatně. V kategoriích mladších a starších žáků dostávají kluby v závislosti na počtech registrovaných hráčů možnost přihlásit do soutěží smíšené dvouročníkové družstvo nebo družstva složená z hráčů stejného ročníku. V nejvyšší kategorii 9. tříd by už nastupovala výhradně družstva ročníková. V soutěžích mladších žáků by se utkávala dvouročníková družstva s družstvy 5. tříd, zatímco ročníková družstva 6. tříd by soutěžila samostatně, v kategoriích starších žáků by se utkávala dvouročníková družstva s družstvy 7. tříd a družstva 8. tříd by soutěžila samostatně. Ve všech kategoriích budou soutěže nastaveny tak, aby se družstva po společném začátku ve skupinách rozdělila v nadstavbové části podle výkonnosti, což je kompromis mezi zájmem menších klubů, prosazujících jednostupňové soutěže, a zájmy větších klubů, upřednostňujících vícestupňovou strukturu.

Projekt struktury žákovských soutěží je součástí návrhu změn v mládežnickém hokeji, zahrnujících – vedle již schváleného snížení počtu účastníků v juniorských a dorosteneckých soutěžích, k němuž dojde po sezóně 2021/22 – mimo jiné nový systém hodnocení a diferenciace Akademií ČH nebo tzv. spádové oblasti ČH. Změny jsou připravovány v rámci programu „Český hokej 2025“, který dílčí projekty zastřešuje a rozšiřuje například o přesnější vymezení zodpovědnosti svazu a klubů při výchově mládeže, o její jednotnou filozofii nebo o připravované změny v přestupních řádech. Další novinkou bude setkání zástupců a trenérů klubů z celé České republiky pod názvem „Kabina“, plánované na červen 2021.

Celý text ZDE